Jesteś tutaj: Start / Bazy danych

Bazy danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SEZAM

1 listopada 2016

Baza danych SEZAM w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych (z wyjątkiem archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu i ich oddziałów), a także w 23 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Oddziału w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Centralnym Archiwum Wojskowym, Żydowskim Instytucie Historycznym, Muzeum Narodowym w Warszawie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake.

Baza SEZAM

IZA

1 listopada 2016

Baza danych IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych) – pozwala wyszukać informacje na poziomie jednostki archiwalnej w danym zespole.

Baza IZA

PRADZIAD

1 listopada 2016

Baza PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego), zawierają informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych, a także w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum.

Baza PRADZIAD

ELA

1 listopada 2016

Baza danych (ELA), czyli Ewidencje Ludności w Archiwaliach zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych.

Baza ELA

Dokumentacja osobowo-płacowa

1 listopada 2016

W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

Baza DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-28
Data publikacji:2016-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5874