Czytelnia akt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czytelnia Akt

W sposób bezpośredni zasób Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim udostępniany jest w jego pracowni naukowej we wszystkie czwartki w godzinach od 8:15 - 17:45 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach od 8:15 -14:45.

Procedurę udostępniania zasobu określa zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim z  7 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu Korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni akt Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim (link do Regulaminu: Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni akt Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim). Osobiste korzystanie z archiwaliów jest bezpłatne. Udostępnia się je każdemu, o ile nie narusza to przepisów prawa.

Osoby zainteresowane osobistym korzystaniem z akt w czytelni akt wypełniają "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego" (wzór zgłoszenia: Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego).

Po jego wypełnieniu użytkownikowi udostępnia się materiały archiwalne. Pracownik Archiwum obsługujący czytelnię akt udziela użytkownikowi ogólnych informacji i wyjaśnień w sprawach zasobu archiwalnego oraz zasad jego udostępniania. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio w czytelni akt na podstawie zamówienia - rewersu (wzór zamówienia: Rewers), który wypełnia użytkownik. Jeżeli w korzystaniu z materiałów archiwalnych udostępnianych na podstawie określonego zgłoszenia użytkownika nastąpi przerwa przekraczająca 12 miesięcy, ponowne podjęcie prac wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Na zamówienie zainteresowanego Archiwum Państwowe, w ramach wymiany między archiwalnej, może sprowadzić do swojej czytelni akt mikrofilmy materiałów pochodzących z zasobów innych archiwów. Nie sprowadza się materiałów oryginalnych. Sprowadzenie oraz zwrot mikrofilmów odbywa się na koszt zamawiającego. Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w czytelni akt Archiwum Państwowego zawarte są w regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych.

Na zamówienie użytkownika, o ile nie ma przeciwwskazań konserwatorskich, wykonywane są kopie dokumentów na podstawie złożonego zamówienia. Koszty reprografii określa załącznik do zarządzenia dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim nr 4/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16170