Prawo archiwalne – zmiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o zmianie przepisów dotyczących dokumentacji osobowo-płacowej

27 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmienił się okres przechowywania dokumentacji płacowej i dokumentacji osobowej (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz. U. poz. 357). W wyniku tych zmian okres przechowywania dokumentacji akt osobowych został skrócony do 10 lat, przy czym dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego będzie się kwalifikowało nadal do kategorii BE50 i B50.

Ewidencja osobowa

Akta osobowe pracowników

BE10/B10

Dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę. Jeśli akta osobowe prowadzone są w formie elektronicznej to ich ARCHIWIZACJA odbywa się również w formie elektronicznej przy czym dokumentację w sprawach związyanych zes stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019, w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii BE50. Okres przechowywania liczy się od daty zwolnienia pracownika

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych

BE10/B10

Jak przy klasie 120. Księgi ewidencyjne, rejestry.

 

Listy płac

 

B10

Listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 a przed dniem 1 stycznia 2019 w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50.

Kartoteki wynagrodzeń

B10

Kartoteki wynagrodzeń dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 a przed dniem 1 stycznia 2019 w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12470